Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σιντικής : Αδελφοποίηση με τον δήμο Νάουσας

Δήμος Σιντικής : Αδελφοποίηση με τον δήμο Νάουσας

από ttt

Α Δ Ε Λ Φ Ο Π Ο Ι Η Σ Η
ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Σιντικής Δήμου Η.Π. Νάουσας αποφάσισαν την αδελφοποίηση μεταξύ του Δήμου Σιντικής και του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και την από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σε θέματα, όπου διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις και προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Το παρόν υπογράφηκε την 2α Ιουλίου 2023 στο πλαίσιο της τελετής της Αδελφοποίησης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη του Σιδηροκάστρου.


Ο Δήμαρχος Σιντικής              Ο Δήμαρχος Η.Π. Νάουσας

 
  

Σχετικά Άρθρα