Αρχική Πολιτική Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 34 θέματα

Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με 34 θέματα

από ttt

Συνεδριάζει την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023 και ώρα 19:00 το δημοτικο συμβούλιο Σερρών  με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:      Επαναφορά του χώρου συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σερρών, μετά τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023.

                                Εισηγητής : Ο  αντιδήμαρχος κ.  Χρυσανθίδης Βασ.

 

ΘΕΜΑ 2ο:      Αναμορφώσεις εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2023.        

                         Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  3ο:     Τροποποίηση της 29366/01-09-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011174010 2022-09-01, για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στον Δήμο Σερρών, ποσού 290.997,50€ χωρίς ΦΠΑ και 360.836,90€ με ΦΠΑ», ήτοι τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης για επιπλέον τρεις (3) μήνες.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Νυχτοπάτης Γ.   

 

 

 

 

ΘΕΜΑ  4ο:     Τροποποίηση ή μη της 17882/27-05-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV010643210 2022-05-27, για την προμήθεια με τίτλο:«Προμήθεια ειδών καθαριότητας, υγιεινής και ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, ποσού 33.586,70 € χωρίς ΦΠΑ, για δύο (2) έτη 2022-2023.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 

 

ΘΕΜΑ  5ο:     1η Τροποποίηση ή μη της αρ. πρωτ. 46148/28-12-2022 σύμβασης, ΑΔΑΜ: 22SYMV011915789 2022-12-28, για την ανάθεση τμήματος της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: «Αποκομιδή απορριμμάτων τμήματος ΔΕ Σερρών, Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς, ΔΕ Κ. Μητρουσίου και ΔΕ Λευκώνα, για τα έτη 2022-2025», για την Ομάδα Γ, ποσού  26.640,00 € χωρίς ΦΠΑ και 33.033,60 € με ΦΠΑ.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Καρακολίδης Παν.

 

ΘΕΜΑ 6ο:      Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2022 στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του Δήμου Σερρών.            

                        Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Χρυσανθίδης Βασ.

 

ΘΕΜΑ 7ο:               Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2022 στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.).           

                           Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ.  Χρυσανθίδης Βασ.

 

ΘΕΜΑ  8ο:     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης  προς τον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Κάτω Λευκώνα Σερρών.

                                Εισηγητής : Ο  αντιδήμαρχος κ.  Χρυσανθίδης Βασ.

 

ΘΕΜΑ  9ο:     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης  προς τα ερασιτεχνικά Αθλητικά Σωματεία Δήμου Σερρών.

                                Εισηγητής : Ο  αντιδήμαρχος κ.  Χρυσανθίδης Βασ.

 

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης προς την ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ. και ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Ρίζος Σάββας.

 

ΘΕΜΑ 11ο:     Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης προς: το Ν.Π. Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Σερρών

                        Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ. και ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Γάτσιος Ι. 

 

ΘΕΜΑ  12 ο:  Καθορισμός αμοβής για:

                        α) την ανάθεση στη δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω Μαρίν Σπ. Μηλιώνη,   έδρα Λεωφ. Κηφισιάς 129 ΤΚ 11524 Αθήνα, της σύνταξης και κατάθεσης αίτησης ακύρωσης του Δήμου Σερρών κατά την από 6-04-2023 κοινοποιηθείσα στο Δήμο Απόφασης της 2ης Ειδικής Επιτροπής του αρ. 152 του ν. 3463/2006, καθώς και αίτησης προτίμησης της υπόθεσης, αλλά και εκπροσώπησης του Δήμου στη συζήτηση αυτής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

                        β) τη σύνταξη γνωμοδότησης από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ. Μαθιουδάκη Ιάκωβο, σχετικά με το μείζον  ζήτημα της πρόσληψης δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής δυνάμει της με αρ. πρωτ. 37383/26.10.2022 Προκήρυξης του Δημάρχου Σερρών.

 

 

 

γ) τις παρασχεθείσες νομικές υπηρεσίες εξωτερικού συνεργάτη, και συγκεκριμένα του κ. Δημήτριου Κων. Λαπατώνη, Δικηγόρου Συλλόγου Σερρών (Α.Μ. 308), κατοίκου Σερρών – Δ. Φλωριά αριθ. 3,  προς τον Δήμο Σερρών, σχετικά με την εκπροσώπηση του τελευταίου α) στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Σερρών την 15.03.2022 και β) στον Άρειο Πάγο την 3.03.2023 στην υπόθεση των αντιδίκων του Δήμου, 1. Αλέξιου Σιδηρόπουλου, 2. Αλέξανδρου Σιδηρόπουλου, 3. Ελπίδας Σιδηρόπουλου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ.

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Ανάκληση της αρ. 34/2021 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου, περί «Έγκριση όρων και  διαδικασίας απ΄ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του ΚΕΠ 0747 Λευκώνα Δήμου Σερρών» και έγκριση της αναγκαιότητας μίσθωσης χώρου για το Κ.Ε.Π 0747 Λευκώνα Δήμου Σερρών ”.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Δινάκης Κ.   

 

ΘΕΜΑ 14ο:    Αντικατάσταση μελών στα Σχολικά Συμβούλια των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση υποβολής αίτησης για την ένταξη του Δήμου στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ  για απασχόληση  μακροχρονίων ανέργων 55- 67 ετών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Β.

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 85/2023 απόφασης της ΔΗ.ΚΕ. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., με θέμα: ¨Αναμόρφωση του προϋπολογισμού  έτους 2023 (3η Αναμόρφωση)¨.

                         Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Ρίζος Σάββας.          

 

 ΘΕΜΑ  17ο: Διαγραφές οφειλετών από χρηματικούς καταλόγους:

                        α) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους. 

                           Από το Τμήμα Προσόδων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

                        β) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, δημοτών μας, πράξεων βεβαίωσης δημοτικών φόρων, τελών δικαιωμάτων, εισφορών, προστίμων κ.λ.π. από τους εμφανιζόμενους ως οφειλέτες, λόγω λανθασμένης εγγραφής ως προς το πρόσωπό τους.

                        Από το Τμήμα Δημ. Κοιμητηρίων. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταΐρης Γ.

                        γ) από τους χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου, οφειλών δημοτών μας, σύμφωνα με το άρθρ. 56 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62/17-04-2021). 

                        Από το Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας. Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ   18ο:  Έγκριση Εσόδων –  Εξόδων  Δ’  Τριμήνου 2022.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση Εσόδων –  Εξόδων  Α’  Τριμήνου 2023.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ   20ο:  Διατύπωση γνώμης προς το Δασαρχείο Σερρών σχετικά με προτεινόμενους περιορισμούς βόσκησης από την εφαρμογή των Διαχειριστικών Μελετών 2022-2031 του Δημοσίου Δάσους Λαϊλιά και του Δημοσίου Δασικού Συμπλέγματος Ξηροτόπου – Ορεινής – Ελαιώνα.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Τουρτούρας Ι.

 

 ΘΕΜΑ  21ο:  Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 14,34 τ.μ. στο Ο.Π. 63β του πρώην Δήμου Λευκώνα, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Αβραμίδη Ι., Αβραμίδου Αλεξάνδρας κ.λ.π.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 22ο:    Ανάκληση την υπ΄ αριθμ. 909/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Έγκριση είσπραξης εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση την Πράξη Εφαρμογής της γειτονίας “Σιγής-Ν. Κηφισιά”, από τον κ. Χασαπίδη Αλέξανδρο».

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

 ΘΕΜΑ 23ο:    Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης  στα πλαίσια του έργου: “Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Σερρών”. 

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. των έργων:

                        α) «Συντήρηση & βελτίωση Η-Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σερρών και Κοινοτήτων Άνω Βροντούς, Ορεινής, Επταμύλων & Ελαιώνα έτους 2021-2022».

                        β) «Παρεμβάσεις σε κοινόχρηστους χώρους στην περιοχή Αγίων Αναργύρων».

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 25ο:    Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περαίωσης έργων:

                        α) της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμορφώσεις αθλητικών χώρων αναψυχής».

 

                        β) της 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας-ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021».

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 26ο:    Έγκριση παρατάσεων προθεσμίας περαίωσης της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Αναπροσαρμογή – επικαιροποίηση – συμπλήρωση Μελέτης Κλειστού Κολυμβητηρίου  Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας Δήμου Σερρών, Περιφερειακής Ενότητας Σερρών».

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση παράτασης  περαίωσης της πράξης: Αγροτικές κοινότητες μηδενικής παραγωγής αποβλήτων και ενεργειακής απόδοσης στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας” (Zero-waste energy-efficient agricultural communities in the Greece-Republic of North Macedonia cross-border area – «ZEFFIROS») στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC  “Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020”.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 28ο:    Έγκριση του πρωτοκόλλου Προσωρινής και  Οριστικής Παραλαβής του έργου:  “Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών”.

                        Εισηγητής:  Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

 ΘΕΜΑ 29ο:    Έγκριση ή μη εισόδου – εξόδου οχημάτων:

                        α) στο υπ΄  αριθμ. 3977Α αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών

                        β) στο υπ΄ αριθμ. 346 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα και,

                        γ) στο υπ΄  αριθμ. 420 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Λευκώνα.

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.                   

 

ΘΕΜΑ 30ο:    Έγκριση:

                        α) κυκλοφοριακής σύνδεσης-απότμησης πεζοδρομίου της, στο ΟΠ 394, αρ. Οικοπέδου 17, στην οδό Μεραρχίας 162.

                        β) απότμησης πεζοδρομίου, στην οδό Ραιδεστού 52, στις Σέρρες.

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ 31ο:     Θεσμοθέτηση ή μη θέσης φορτοεκφόρτωσης:

                        α) στην οδό 8ης Μαΐου 23-25

                        β) στην οδό Πατριάρχου Γρηγορίου Ζ΄10.     

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

                

ΘΕΜΑ 32ο:     Ανάκληση των υπ΄  αριθμ. 50/2015 και 88/2022 Α.Δ.Σ. και ακύρωση των θέσεων φορτοεκφόρτωσης στις οδούς Ιουστινιακού 19 και Πτολεμαίων (με Βενιζέλου).

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ 33ο:     Τροποποίηση της άδειας στάθμευσης του προσωπικού οχήματος του Δημάρχου στις θέσεις στάθμευσης των δημοτικών οχημάτων στην οδό Ερμού, ως προς τον αριθμό του οχήματος.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.  

 

ΘΕΜΑ 34ο:     Ανανέωση τεσσάρων συμβάσεων εργασίας ΙΔΟΧ του υπάρχοντος προσωπικού, από 01-07-2023 και έως 30-09-2023 (πιθανή ημερομηνία ένταξης της πράξης στο νέο ΠΕΠ) λόγω συνέχισης της πράξης του «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών» στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χρυσανθίδης Βασ.

 

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

 

                                                                              ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα