Αρχική Κοινωνικά Δήμος Νέας Ζίχνης : Υποβολή δυο προτάσεων στην ΑΝΕΣΕΡ για έργα οδοποιίας ,ύδρευσης, αποχέτευσης

Δήμος Νέας Ζίχνης : Υποβολή δυο προτάσεων στην ΑΝΕΣΕΡ για έργα οδοποιίας ,ύδρευσης, αποχέτευσης

από ttt

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Νέας Ζίχνης ενέκρινε την υποβολή στην ΑΝΕΣΕΡ δύο προτάσεων για για έργα οδοποιίας ,ύδρευσης, αποχέτευσης

 

1.Έγκριση υποβολής στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 19: «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών
Κοινοτήτων CLLD/LEADER» Υπομέτρου 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα» Δράσης  19.2.4: «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» Υποδράσης 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης  ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια», με τίτλο: «Συντήρηση εσωτερικής Οδοποιίας» και Π/Υ 500.000,00€

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

2. Έγκριση υποβολής στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Α.Ε. πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER» Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη για την
υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα» Δράσης 19.2.5 «Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα» Υποδράσης 19.2.5.1: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», με
τίτλο: «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Θολού» και Π/Υ
483.600,00€

 

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
  

Σχετικά Άρθρα