Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Ηράκλειας Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

Συνεδριάζει την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:30, σε έκτακτη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ηράκλειας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση της υπ ́αρ.61/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον καθορισμό αριθμού μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον Δήμο Ηράκλειας κατά την περίοδο 2023-2024.

2. Έγκριση της υπ ́αρ. 25/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Πρόνοιας Δήμου Ηράκλειας» που αφορά στην πρώτη (1η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΦΟ.Π.Η. έτους 2023.Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα, επειδή επιβάλλεται η λήψη σχετικών αποφάσεων άμεσα, λόγω λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήματος για το πρώτο θέμα και ανάγκης εύρυθμης λειτουργίας του ΦΟ.Π.Η. για το δεύτερο θέμα

 

 
  

Σχετικά Άρθρα