Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουήλ Παππα : 4.965 ευρω για την κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

Δήμος Εμμανουήλ Παππα : 4.965 ευρω για την κενών συσκευασιών φυτοφαρμάκων

από ttt

Ο Δήμος Εμμανουήλ Παππα προχώρησε στην  απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΠΟΛΥΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της τεχνικής περιγραφής και της ανωτέρω πρόσκλησης.

2. Η ανάθεση αφορά την υπηρεσία με τίτλο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΕΝΩΝ
ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ και την φόρτωση από τα 3 σημεία
συγκέντρωσης των κενών ρυπασμένων συσκευασιών από φυτοφάρμακα 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
  

Σχετικά Άρθρα