Αρχική Κοινωνικά ΔΑΟΚ Σερρών : Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης των μελισσοκομικών δράσεων για το έτος 2023

ΔΑΟΚ Σερρών : Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης των μελισσοκομικών δράσεων για το έτος 2023

από ttt

Στην περίπτωση που οι μελισσοκόμοι απευθυνθούν στο Κέντρο Μελισσοκομίας, θα πρέπει να στείλουν τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά στο email [email protected], γράφοντας στο θέμα ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ. Επίσης να αναγράφουν και τηλέφωνο επικοινωνίας.

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι οι αιτήσεις για τις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αγορά κυψελών και κινητών βάσεων) και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) θα γίνονται μέχρι 30/06/2023 και μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του GOV.gr. Οι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλουν την ψηφιακή αίτηση και τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά μόνοι τους ή μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας.
Για την αντικατάσταση κυψελών και κινητών βάσεων απαιτούνται:
Τιμολόγια αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων με εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής (για ποσά άνω των 500€)
(ημερομηνία αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων από 1/1/2023 έως 30/6/23)
Προσοχή: Πάνω στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/Έτος ενίσχυσης 2023»

Για τις μετακινήσεις μελισσοσμηνών απαιτούνται:
1. Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο), με ακαθάριστο αγροτικό οικογενειακό εισόδημα άνω των 5.000€
2. Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη
3. Άδεια κυκλοφορίας μελισσοκομικού φορτηγού (αν υπάρχει)
4. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας)
5. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης ΟΓΑ (μόνο για συνταξιούχους του ΟΓΑ)
6. Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 1/1/2023 ως 30/6/2023
Προσοχή: Πάνω στα Δελτία Αποστολής ή στις φορτωτικές θα πρέπει να αναγράφεται «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/Έτος ενίσχυσης 2023»
Δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι μελισσοκόμοι, οι οποίοι:
1. είναι κάτοχοι άνω των 110 μελισσοσμηνών
2. δηλώνουν ακαθάριστο αγροτικό οικογενειακό εισόδημα άνω των 5.000€ και
3. είναι επαγγελματίες αγρότες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας στα τηλέφωνο 2310 471544, 471613, επιλογή 3(γεωπόνοι Βαρτάνη Σοφία και Πουτούρης Δρακόντης) και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Σερρών, στα τηλέφωνα 23213-55217 και 23213-55203 (γεωπόνος Ράμναλη Παρασκευή).

 
  

Σχετικά Άρθρα