Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την Πρόσληψη υδρονομέων

Δήμος Σερρών : Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων για την Πρόσληψη υδρονομέων

από ttt

Ο Δήμος Σερρών καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ως υδρονομείς για την αρδευτική περίοδο 2023, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και για (7) ημέρες στο Τμήμα Προσωπικού (Γρ.11), τις ώρες 8.30πμ – 13.30μμ.
1.Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 53/22-2-2023 απόφαση του καθόρισε τον αριθμό των υδρονομέων
άρδευσης στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Λευκώνα, Καπ. Μητρούση, Άνω Βροντούς & Ορεινής ως εξής:
Α. Υδρονομείς (6) άτομα ήτοι :
α) Δύο (2) υδρονομείς άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγρόκτημα και κήπους) της Δ.Κ. Λευκώνα
β) Δύο (2) υδρονομείς άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Καπ. Μητρούση.
γ) Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Άνω Βροντούς.
δ) Ένας (1) υδρονομέας άρδευσης για το αρδευτικό δίκτυο (αγροκτήματα) της Τ.Κ. Ορεινής.
2. Αρδευτική περίοδος
Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όρισε την αρδευτική περίοδο από 1η Απριλίου έως 31η Οκτωβρίου.
3. Απαιτούμενα Προσόντα

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

 
  

Σχετικά Άρθρα