Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων

Δήμος Σερρών : Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων

από ttt

Ο Δήμος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «προμήθεια λαμπτήρων ,ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών», προϋπολογισμού 143.254,84€ χωρίς ΦΠΑ και 177.636,00€, με Συστημικό αριθμό 186838 με cpv: 31531000-7,31681410-0,31527200-8, 34993000-4.

Η σύμβαση αποτελείται από τμήματα/ομάδες προσφορά θα δοθεί μόνο για το τμήματα/ομάδες Δ, Ε και ΣΤ, προϋπολογισμού 114.653,84€ χωρίς Φ.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης, τη χαμηλότερη τιμή.

Συνημμένα Αρχεία

ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
  

Σχετικά Άρθρα