Αρχική Ιατρικά Δήμος Σερρών : Ενημερωτική συνάντηση στο Σκούταρι για την ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρία

Δήμος Σερρών : Ενημερωτική συνάντηση στο Σκούταρι για την ενδυνάμωση ατόμων με αναπηρία

από ttt

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.7 «Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Συναντήσεων σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στις Συναντήσεις καλούνται:                                                    

-Άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις                               

-Οικογένειες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις              

–Εκπρόσωποι αναπηρικών οργανώσεων   

–Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι

Οι Συναντήσεις στοχεύουν στην:

–ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα δικαιώματά τους

-ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

–ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις οργανώσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος

-διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρες 10:00 έως 11:30, στην Αίθουσα του Πρώην Δημαρχείου Σκουτάρεως, Σκούταρι Σερρών.

 

 
  

Σχετικά Άρθρα