Αρχική Κοινωνικά Δήμος Νέας Ζίχνης : Προγραμματικη συμβαση με την Π.Ε Σερρών

Δήμος Νέας Ζίχνης : Προγραμματικη συμβαση με την Π.Ε Σερρών

από ttt

Το δημοτικό συμβούλιο Νέας Ζίχνης ενέκρινε τη σύναψη και τους όρους της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ∆ήμου Νέας Ζίχνης και της Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακής Ενότητας Σερρών

 


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555 / 2018.
Μεταξύ
του Δήμου Νέας Ζίχνης
και
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών
για τα υποέργα
1.«Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και εξοικονόμησης Ενέργειας στο Πολιτιστικό Κέντρο και το παλιό Δημαρχείο Νέας Ζίχνης» Π/Υ
496.576,79€ στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» με συνολικό προϋπολογισμό 598.140,00€.
2. «Επεμβάσεις αποκατάστασης, επανάχρησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης» Π/Υ 717.270,00€ στο πλαίσιο της ενταγμένης
πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΡΧΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ» με
συνολικό προϋπολογισμό 804.070,00

 

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
  

Σχετικά Άρθρα