Αρχική Τοπικά Δήμος Σιντικης : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικου με συμβάσεις εργασιας Ι.Δ.Ο.Χ

Δήμος Σιντικης : Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη προσωπικου με συμβάσεις εργασιας Ι.Δ.Ο.Χ

από ttt

Ο Δήμος Σιντικής ανακοινώνει ότι εκδόθηκαν τα αποτελέσματα της αριθ. ΣΟΧ3/2022 ανακοίνωσης για την πρόσληψη:

– ενός (1) ΔΕ Οδηγών με δίπλωμα Γ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου (101),

– δύο (2) ΔΕ ηλεκτρολόγων (102) ,

– οκτώ (8) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων (103).

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 101 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 101  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 101πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 102 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα απορριπτέων με κωδ. 102  πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα κατάταξης με κωδ. 103 πατήστε εδώ,

Για να δείτε τον πίνακα προσληπτέων με κωδ. 103  πατήστε εδώ,

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από 04/02/2023 μέχρι 13/02/2023.

 
  

Σχετικά Άρθρα