Αρχική Οικονομία ΔΑΟΚ Σερρών : Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας

ΔΑΟΚ Σερρών : Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας

από ttt

Με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών ενημερώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 70/12.01.2023 Υπουργική Απόφαση «Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2», «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς, η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3. – «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014 – 2020», με αριθμ. ΦΕΚ 277/β/24.01.2023 και ΑΔΑ 62ΣΒ4653ΠΓ-2ΘΞ.

 

Δείτε εδώ την απόφαση και τους δικαιούχους

 
  

Σχετικά Άρθρα