Αρχική Πολιτική Δήμος Σερρών : Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΣ δεσπόζει στα θέματα συνεδρίασης του Δ.Σ

Δήμος Σερρών : Η οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΣ δεσπόζει στα θέματα συνεδρίασης του Δ.Σ

από ttt

Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023, ημέρα  και ώρα 19:00΄, το δημοτικο συμβούλιο Σερρών με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:      Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου και ορισμός επιτροπής αξιολόγησης.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:      Σχεδιασμός νέου τοπικού προγράμματος LEADER στο Ν.Σερρών.

Εισηγητής: Ο δήμαρχος κ.  Χρυσάφης Αλέξ.

 

ΘΕΜΑ 3ο:      Λήψη Απόφασης περί τροποποίησης Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων σχετικά με παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων σε παιδιά έως 25 ετών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

 

ΘΕΜΑ  4ο:      Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας, χας Λυκούργου, ετών 2022-2023.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  5ο:      Έγκριση διετούς σχεδίου διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη, ετών 2022-2023.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.  

 

ΘΕΜΑ  6ο:     Έγκριση Εσόδων –  Εξόδων  Γ’  Τριμήνου 2022.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ  7ο:     Έγκριση τροποποίησης της αρ. 125/2020 Α.Δ.Σ.: ¨Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών¨.                                                                                                                                   

                          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 8ο:      Συζήτηση επί της πρότασης της αντιπολίτευσης με θέμα: «Οικονομική κατάσταση της ΔΕΥΑΣ, τις Οικονομικές διαφορές της επιχείρησης με τον ίδιο τον Δήμο».

Εισηγητής: Ο δήμαρχος κ.  Χρυσάφης Αλέξ.

 

ΘΕΜΑ 9ο:       Έγκριση προσφοράς μίσθωσης ακινήτου επί της οδού Εμμ. Ανδρόνικου 2 και Θέμιδος, κληροδοτήματος Αποστολίδη.

                                 Εισηγητές: Ο αντιδήμαρχος  Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 10ο:    Έγκριση λύσης μίσθωσης αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Κρίνου.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ. .

 

ΘΕΜΑ 11ο:    Περί μείωσης ή μη  του  μισθώματος  εδαφικής  έκτασης στην ευρύτερη περιοχή του Αθλητικού Πάρκου Ομονοίας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση του αρ. 4/2022 πρακτικού της επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.           

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

 

ΘΕΜΑ 13ο:    Απαλλαγή τέλους ταφής θανούντα δημότη μας.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

 

ΘΕΜΑ 14ο:    Έγκριση 5ου πρακτικού της πενταμελούς επιτροπής απόδοσης θέσεων Λαϊκών Αγορών Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.

 

ΘΕΜΑ 15ο:    Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ.  

 

ΘΕΜΑ 16ο:    Ορισμός μελών για την συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.           

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ.

 

ΘΕΜΑ 17ο:    Ορισμός  Δημοτικών Συμβούλων  για την “Επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων¨, της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 18ο:   Αντικατάσταση μελών της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Εισηγητής: Η αντιδήμαρχος κα Πάνου Σωτ.

 

 

ΘΕΜΑ 19ο:    Εκμίσθωση ή μη δια δημοπρασίας αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:    Εκμίσθωση ή μη διά δημοπρασίας των Α και Β τμημάτων του υπ’αριθμ.83 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Πεπονιάς.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών, έτους 2023.            Εισηγητής : Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ. Γάτσιος Ι.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:    Κατάργηση ή μη της θέσεως κενωθέντος περιπτέρου, χωρίς ορισμό νέας.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής  Σπ. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:    Ονοματοδοσία ανώνυμων δρόμων της Τ.Κ. Επταμύλων.

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

 

ΘΕΜΑ 24ο:    Έγκριση ετήσιου επιχειρησιακού Προγράμματος 2022 του Ν.Π. ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ. Γάτσιος Ι.  

 

ΘΕΜΑ 25ο:     Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 10, στις Σέρρες, για την λειτουργία της επιχείρησης επαγγελματικού εργαστηρίου αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. .

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 26ο:    Θεσμοθέτηση ή μη θέσεων φορτοεκφόρτωσης στις οδούς

                        Α) Εθν. Αντίστασης 55-57

                        Β) Μεγ. Αλεξάνδρου με Αγ. Σοφίας

Γ) Δραγατσανίου (με Ελ. Βενιζέλου).

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 27ο:     Θεσμοθέτηση ή μη θέσης στάθμευσης δικύκλων στην οδό Κ. Καραμανλή 51 και οδό Κ. Καραμανλή 44.

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 

ΘΕΜΑ 28ο:    Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθμ. 168 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών, σε υφιστάμενη δημοτική οδό  για την έκδοση άδειας λειτουργίας της «ΚΑΡΒΕΛΙ Ο.Ε.» (Μονάδα παρασκευής άρτου και αρτοσκευασμάτων)

Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.

 
  

Σχετικά Άρθρα