Αρχική Κοινωνικά Δήμος Νέας Ζίχνης : Ενημέρωση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία

Δήμος Νέας Ζίχνης : Ενημέρωση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία

από ttt

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία  2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1: 

«Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης

 1.1 «Ενημέρωση των Αιρετών Στελεχών της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας με στόχο την ενσωμάτωσή της στις τοπικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές πολιτικές»

 θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Συναντήσεων για τα Αιρετά Στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της ΠΚΜ.  


Στόχος των Συναντήσεων είναι η ενίσχυση των γνώσεων των Στελεχών από τις προαναφερθείσες Υπηρεσίες σχετικά με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, αλλά και η ενδυνάμωσή τους για τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 


Γι’ αυτό τον σκοπό πρόκειται να πραγματοποιηθεί Τεχνική Συνάντηση  την  Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023, και ώρες 12:00-15:00 στην Αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Νέας Ζίχνης.


Η συμμετοχή στην Συνάντηση είναι δωρεάν.


Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: [email protected]  έως την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Γκιουρτζή Νικολίνα, στο τηλέφωνο 2310 804075.

 
  

Σχετικά Άρθρα