Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Πρόσκληση για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης

Δήμος Ηράκλειας : Πρόσκληση για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης

από ttt

Ο Δήμος Ηράκλειας, προκειμένου να αντικαταστήσει μέλος-Δημότη της Δημοτικής Επιτροπή Διαβούλευσης με θητεία που θα λήγει στις 31/12/2023, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στους Δημότες του που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του δήμου.

  • Οι δημότες του Δήμου Ηράκλειας που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, θα εγγραφούν σε ειδικό κατάλογο που θα τηρείται στο Δήμο και η συμμετοχή του νέου μέλους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, θα γίνει μετά από κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στον κατάλογο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη βούλησή τους για συμμετοχή στην Επιτροπή Διαβούλευσης με τους εξής τρόπους:

  • Εγγράφως στο Δημοτικό Κατάστημα Ηράκλειας, στο Πρωτόκολλο του Δήμου.
  • Στο κεντρικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Δήμου [email protected].

το αργότερο μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2023.

Πληροφορίες: τηλ. 2325350105

 

Ο Αντιδήμαρχος

Διοίκησης και Οικονομικών

Λαζαρίδη Ανέστη

 
  

Σχετικά Άρθρα