Αρχική Κοινωνικά ΣΟΦΨΥ : Φορέας λειτουργίας/Ανάδοχος της Νέας Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην Π.Ε. Σερρών

ΣΟΦΨΥ : Φορέας λειτουργίας/Ανάδοχος της Νέας Μονάδας Ψυχικής Υγείας στην Π.Ε. Σερρών

από ttt

Ο ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών: φορέας λειτουργίας/Ανάδοχος της Νέας Μονάδας Ψυχικής Υγείας για την ενίσχυση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας σε όλες τις Δ.Ε. των εφτά Δήμων της Π.Ε. Σερρών.

 

Η από 02.12.2022 έκδοση από το Υπουργείο Υγείας της Απόφασης έγκρισης για την ίδρυση και τη λειτουργία νέας Μονάδας Ψυχικής Υγείας που θα περιλαμβάνει Κέντρο Ημέρας ενηλίκων και Κινητή Μονάδα ενηλίκων στην Π.Ε. Σερρών, με το διακριτικό τίτλο “Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ”, από το Σύλλογο Οικογενειών/Φροντιστών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία, τη Νόσο Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών (Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.) Ν. Σερρών αποτελεί το πιο ουσιαστικό αποτέλεσμα του πολύχρονου αγώνα του και την πιο χειροπιαστή αναγνώριση του εθελοντικού του έργου στον ευαίσθητο πάντα χώρο της δημόσιας ψυχικής υγείας.

– Διαφήμιση –

Η νέα Μονάδα Ψυχικής Υγείας στην Π.Ε. Σερρών θα λειτουργεί με βάση τις αρχές της τομεοποίησης και της κοινοτικής ψυχιατρικής, της προτεραιότητας της πρωτοβάθμιας φροντίδας, της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης, της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και κοινωνικής επανένταξης, της συνέχειας της ψυχιατρικής φροντίδας, καθώς και της πληροφόρησης και εθελοντικής αρωγής της κοινότητας στην προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Οι βασικότερες από τις υπηρεσίες που θα παρέχει η νέα Μονάδα Ψυχικής Υγείας που θα ιδρύσει και λειτουργήσει ο ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών είναι:
Α) μέσω του Κέντρου Ημέρας Ενηλίκων:
• Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και αποκατάστασης
• Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες
• Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις θα συμπληρώνουν και δεν θα αντικαθιστούν αυτές που εφαρμόζονται από το φορέα παραπομπής
• Ανάπτυξη και προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων / επαγγελματικός προσανατολισμός
• Προώθηση στην απασχόληση και εργασιακή ένταξη και υποστήριξη εργαζομένων
• Ψυχαγωγικές και Πολιτιστικές Δραστηριότητες και Λειτουργία Κοινωνικής Λέσχης
• Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών και εφαρμογής ειδικών θεραπευτικών παρεμβάσεων
• Προγράμματα εκπαίδευσης για το προσωπικό, νέους επαγγελματίες και εθελοντές
• Προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές
• Υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Κοινοτικής Θεραπείας

Β) μέσω της Κινητής Μονάδας:
• έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου, ή της υποτροπής της
• κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση και την διαχείριση της κρίσης
• κατ’ οίκον νοσηλεία και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής
• παρακολούθηση σέ τακτικά χρονικά διαστήματα της εξέλιξης της νόσου και συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς
• βοήθεια και στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών του αναγκών και προβλημάτων με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων, καθώς και προετοιμασία του για τον τελικό στόχο που είναι η αυτόνομη διαβίωση
• συμβουλευτική/υποστηρικτική παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους και την μείωση του άγχους της οικογένειας και του ίδιου του ασθενούς
• καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βαραίνει τον ίδιο τον ασθενή και την οικογένεια του μέσω προγραμμάτων αγωγής κοινότητας

Η νέα Μονάδα Ψυχικής Υγείας “Ε.Ν.ΟΡΑΜΑ” θα στεγάζεται επί της οδού Ορφέως 12 στην πόλη των Σερρών στον παραχωρημένο από το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών χώρο όπου εδρεύει και λειτουργεί ο ΣΟΦΨΥ Ν. Σερρών και οι υπηρεσίες θα παρέχονται από πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα 15 ατόμων, σε συνεργασία με την Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αποκατάστασης Ασθενών (Ε.Ψ.Υ.Κ.Α.). Είμαστε πλέον πεπεισμένοι ότι θα αποτελέσει ορόσημο για την προώθηση της κοινοτικής ψυχιατρικής και την κοινοτική φροντίδα ψυχικής υγείας στον παραμεθόριο και ως τώρα παραμελημένο νομό Σερρών.

 
  

Σχετικά Άρθρα