Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτιας : Πρόταση για διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων

Δήμος Βισαλτιας : Πρόταση για διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων

από ttt

Το δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας Γνωμοδοτεί :

 

1. προς την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2023-2024 ,ως εξής :
Τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων
(Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) του Δήμου Βισαλτίας της Περιφερειακής
Ενότητας Σερρών .

 2. Γνωμοδοτεί προς την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.Σερρών για τις
σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ανήκουν
στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2023-2024 ,ως εξής :
Τη ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων
Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του Δήμου Βισαλτίας της
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών .
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ.Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες

 
  

Σχετικά Άρθρα