Αρχική Τεχνολογία Δήμος Σερρών : Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Δασικής Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά

Δήμος Σερρών : Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Απευθείας Ανάθεση της Δασικής Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη του Δημοτικού Δάσους Μαρμαρά

από ttt

 Ο Δήμος Σερρων  προτίθεται να αναθέσει την εκπόνηση της δασικής μελέτης «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». Η εκτιμώμενη δαπάνη του ανωτέρω έργου αντιστοιχεί στο ποσό των 36.344,11 € με Φ.Π.Α. 24 %. 

 

 Συνημμένα αρχεία:

 
  

Σχετικά Άρθρα