Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων σωρών

Δήμος Σερρών : Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων σωρών

από ttt

Ο Δήμος  ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης της με τίτλο  «Προμήθεια ψυκτικών θαλάμων σωρών», προϋπολογισμού 24.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α και 29.760,00 € με ΦΠΑ  με απ’ ευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 120 του ίδιου νόμου.

 ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
  

Σχετικά Άρθρα