Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης

Δήμος Σερρών : Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης

από ttt

Ο Δήμαρχος Σερρών διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την  «Προμήθεια & εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης και έξυπνης βιώσιμης κινητικότητας», για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 178812 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

 
 
  

Σχετικά Άρθρα