Αρχική Πολιτική Δήμος Νέας Ζίχνης : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Νέας Ζίχνης : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

 18η τακτική  μεικτή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ζίχνης   θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου   και ώρα 13:00 μ. μ..

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Τροποποίηση ενδέκατη (11η) προϋπολογισμού .

2. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες για το έτος 2023.

3. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις υπηρεσίες για το έτος 2023.

4. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις υπηρεσίες για τη Σχολική Επιτροπή   Α/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2023.

5. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες για τη Σχολική Επιτροπή   Α/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2023.

6. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις υπηρεσίες για τη Σχολική Επιτροπή   Β/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2023.

7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες για τη Σχολική Επιτροπή   Β/βάθμιας Εκπαίδευσης τους για το έτος 2023.

8. Συγκρότηση της Επιτροπής για τη σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής άχρηστων υλικών – αντικειμένων για το έτος 2023.

9. Συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού τιμήματος για την εκποίηση, ανταλλαγή και αγορά ακινήτων του Δήμου για το έτος 2023.

10. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση του  συντονιστικού τοπικού οργάνου  Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Νέας Ζίχνης (άρθρο
13 παρ.3 του Ν.3013/2002) για το έτος 2023.

11. Συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2023.

12. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών  και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για
το έτος 2023.

13.’Εγκριση υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης, υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων     υλικών.

14.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Νέας Ζίχνης στο νέο τοπικό πρόγραμμα LEADER στον Ν. Σερρών για την προγραμματική περίοδο 2023 – 2027 σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.Α.Ε.).

15.Διανομή ειδών πρώτης ανάγκης σε δημότες κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δρακούλη Κωνσταντινιά

 
  

Σχετικά Άρθρα