Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

Συνεδριάζει την Πέμπτη   15 Δεκεμβρίου 2022  και ώρα 14:30, σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικο Συμβούλιο Ηράκλειας .Η συνεδρίαση θα γίνει στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Ηράκλειας έτους 2023.

2. Αναμόρφωση (7η) του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας έτους 2022.

3. Απαλλαγή της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε» και με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Θωμά Βελιγρατλή του Αντωνίου από έγκριση εισόδου εξόδου οχημάτων και από άδεια απότμησης πεζοδρομίου στο με αριθμό 113 αγροτεμάχιο του αναδασμού 1963-1964 του αγροκτήματος Ηράκλειας του Δήμου Ηράκλειας, ιδιοκτησίας Ιωάννη
Κοπραντζελίδη για την κατασκευή γεφυροπλάστιγγας με αυτοφερόμενο ΒΟΧ.

4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2023.

5. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών και εργασιών για το έτος 2023.

6. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των ανταλλακτικών και των εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου για το έτος 2023.

7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.

8. Συγκρότηση επιτροπής για την εκτίμηση της αξίας των προς μίσθωση, εκμίσθωση και εκποίηση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2023.
Σελίδα 2 από 2

9. Συγκρότηση συμβιβαστικής επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου για το έτος 2023.
10. Τροποποίηση της υπ ́αρ. 208/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ισχύει, που αφορά στον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηράκλειας».

11. Ενημέρωση για τις πανηγύρεις Ηράκλειας και Σκοτούσσσας

 

 
  

Σχετικά Άρθρα