Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : 396.000 ευρώ για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

Δήμος Ηράκλειας : 396.000 ευρώ για την κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων

από ttt

Η οικονομική επιτροπή του δήμου Ηράκλειας αποφάσισε ομόφωνα Την αποδοχή των όρων της υπ’ αρίθμ.74384 /08-11-2022 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ–ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

 
Η αποδοχή των όρων ένταξης και εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ηράκλειας κ. Γεώργιο Κουτσάκη, να υπογράψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την έναρξη και υλοποίηση της εν λόγω πράξης
 Την αποδοχή του ποσού των 396.400,00€ και την ένταξη της πίστωσης στον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου για το τρέχον έτος (2022).
 Την έναρξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση του έργου..
 

 
  

Σχετικά Άρθρα