Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : 25.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια εξοπλισμού των ΚΕΠ

Δήμος Ηράκλειας : 25.000 ευρώ απευθείας ανάθεση για την Προμήθεια εξοπλισμού των ΚΕΠ

από ttt

Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ο δήμος Ηράκλειας .Αναθέτει στον ανάδοχο με την επωνυμία :
…………………………………………………………………..

 Την ανάθεση για τον  : «Εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ-Προμήθεια εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών υποδομών (Η/Υ, εκτυπωτές και υπολογιστές ακίδας tablets)»
3.Η παρούσα ανάθεση ισχύει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 30/06/2023.

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ 
4. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 25.132,32 ευρώ

 
  

Σχετικά Άρθρα