Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουηλ Παππά : Σε ψηφιακό μουσείο μετατρέπεται το σχολαρχείο στον Εμμανουήλ Παππά

Δήμος Εμμανουηλ Παππά : Σε ψηφιακό μουσείο μετατρέπεται το σχολαρχείο στον Εμμανουήλ Παππά

από ttt

Με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ κ. Γέωργιου Ζερβού, εντάσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας«ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ(ΤΣ)», η Πράξη

 

«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΧΟΛΑΡΧΕΙΟΥ
ΤΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ» με Κωδικό
ΟΠΣ 5089196

Προϋπολογισμός: 794.000,00€

Δείτε εδώ την απόφαση:

ΨΜΗ746ΜΤΛΡ-91Δ

 
  

Σχετικά Άρθρα