Αρχική Κοινωνικά Δήμος Αμφίπολης : 14.880 ευρώ Απευθειας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων

Δήμος Αμφίπολης : 14.880 ευρώ Απευθειας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων

από ttt

Ο Δήμαρχος Αμφίπολης ενέκρινε  την τεχνική περιγραφή υπηρεσίας διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, όπως συντάχθηκε από την Δ/νση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου την 23-11-2022
και
Β. Αναθέτουμε απευθείας την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στην
………………….έναντι συνολικής αμοιβής #14.880,00# ευρώ
(αμοιβή #12.000,00# ευρώ συν Φ.Π.Α. 24% #2.880,00# ευρώ, γενικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24% #14.880,00# ευρώ), σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου, όπως παρακάτω:

ΕΔΩ Η ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
  

Σχετικά Άρθρα