Αρχική Κοινωνικά Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας : Διακήρυξη του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (τηλε-ελεγχου/τηλεχειρισμού)

Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας : Διακήρυξη του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (τηλε-ελεγχου/τηλεχειρισμού)

από ttt

Ο Δήμος Ηράκλειας Ν. Σερρών προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το έργο: «Εγκατάσταση Συστήματος Ελέγχου Διαρροών (τηλε-ελεγχου/τηλεχειρισμού) στα Υφιστάμενα Δίκτυα Ύδρευσης και Δράσεις Α.Π.Ε, της Δ.Ε.Υ.Α. Ηράκλειας»

 

Εκτιμώμενης αξίας 2.955.645,16 € (χωρίς Φ.Π.Α.),

(CPV) :

45332200-5 (Υδραυλικά έργα)

32441200-8 (Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου),

32441100-7 (Τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης).

31712331     (Φωτοβολταικά στοιχεία)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

  1. Αντικείμενο του έργου:
 
  

Σχετικά Άρθρα