Αρχική Κοινωνικά ΤΟΕΒ Νιγρίτας :Ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Συσκευασιών των Αγροχημικών

ΤΟΕΒ Νιγρίτας :Ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Συσκευασιών των Αγροχημικών

από ttt

Στις 31 Οκτωβρίου 2022, ολοκληρώθηκε η πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Ορθολογικής Διαχείρισης των Κενών Συσκευασιών των Αγροχημικών που οργάνωσε και συντόνισε ο Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας, σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Στα πλαίσια λειτουργίας του συστήματος, οργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις εκπαίδευσης και ενημέρωσης των αγροτών ενώ δημιουργήθηκε και παρουσιάστηκε υλικό ενημέρωσης-διάδοσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού.

 Επίσης, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις για την ενημέρωση των σχολείων της περιοχής του Δήμου Βισαλτίας. 

Υπήρξαν ακόμα επαφές με τα συναρμόδια Υπουργεία και το Πράσινο Ταμείο αλλά και με άλλους φορείς όπως το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης.

Στην εφαρμογή του Συστήματος συμμετείχαν, αφού πρώτα εκπαιδεύτηκαν, περίπου 600 αγρότες – μέλη του Τ.Ο.Ε.Β. Νιγρίτας. 

Η συλλογή των κενών συσκευασιών των αγροχημικών προϊόντων πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις πρότυπους πιλοτικούς σταθμούς στους οποίους απασχολήθηκαν ισάριθμοι επόπτες.

Συλλέχθηκαν συνολικά έως  (31/10/2022) 26.570 κιλά απόβλητων συσκευασιών οι οποίες μετά την απορρύπανση και διαλογή τους μεταφέρθηκαν προς ανακύκλωση και παραγωγή νέων ομοειδών προϊόντων. Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν και 950 κιλά κενών σάκων λιπασμάτων οι οποίοι επίσης οδηγηθήκαν προς ανακύκλωση.

Η πιλοτική λειτουργία του Συστήματος απέτρεψε την ανεξέλεγκτη διάθεση ή/και καύση χιλιάδων επικίνδυνων-τοξικών πλαστικών συσκευασιών των αγροχημικών προϊόντων, με όλες τις επακόλουθες αρνητικές συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

 Έννοιες όπως αναστροφή της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος, εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων, ανακύκλωση και απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης εφαρμόστηκαν στο πεδίο με απτά αποτελέσματα.
Η διερεύνηση του τρόπου επιβράβευσης των αγροτών που συμμετέχουν στην όλη προσπάθεια κρίνεται απαραίτητη και βρίσκεται σε εξέλιξη.

 
  

Σχετικά Άρθρα