Αρχική Τεχνολογία Π.Ε. Σερρών : Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης κύρωσης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

Π.Ε. Σερρών : Γνωστοποίηση δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης κύρωσης δασικού χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων

από ttt

Από την διεύθυνση δασών Σερρών ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 733/Δ/27.10.2022 και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΞ6Ο4653Π8-9ΜΞ, η σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δασών ΥΠΕΝ που αφορά την κύρωση του Δασικού Χάρτη όλων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων (146 συνολικά) της Π.Ε. Σερρών.

 

Ο κυρωμένος δασικός χάρτης τηρείται στον ιστότοπο «Ελληνικό Κτηματολόγιο» https://gis.ktimanet.gr/wms/forestfinal/default.aspx μέσω του οποίου παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση στα γεωχωρικά δεδομένα των κυρωμένων δασικών χαρτών για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Πληροφορίες : Ρούμπου Ελένη
Τηλέφωνο : 23210 22633, 2321062086

 

 
  

Σχετικά Άρθρα