Αρχική Πολιτική ΚΚΕ Σερρών : Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα μουσικά σχολεία

ΚΚΕ Σερρών : Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τα μουσικά σχολεία

από ttt

Για την κα. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: Αναγνώριση σπουδών και παροχή δωρεάν συγγραμμάτων στα μουσικά και καλλιτεχνικά σχολεία
Οι βουλευτές Δελής Γιάννης, Κανέλλη Λιάνα, Καραθανασόπουλος Νίκος, Κομνηνάκα Μαρία, Λαμπρούλης Γιώργος, Μανωλάκου Διαμάντω, Μαρίνος Γιώργος, Παπαναστάσης Νίκος και Συντυχάκης Μανώλης
Κατέθεσαν ΑΝΑΦΟΡΑ το υπόμνημα της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και  Καλλιτεχνικών Σχολείων, στο οποίο ζητούν την πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών των αποφοίτων στο αντικείμενο ειδίκευσής τους και υποχρεωτική αναγνώριση αυτού και τη δωρεάν διανομή των μουσικών και καλλιτεχνικών βιβλίων και του συνόλου του απαραίτητου εξοπλισμού, που απαιτείται για τα μουσικά και καλλιτεχνικά μαθήματα.

Αθήνα 22/11/2022
Οι καταθέτοντες βουλευτές

 
  

Σχετικά Άρθρα