Αρχική Πολιτική Δήμος Βισαλτιας : Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Δήμος Βισαλτιας : Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

από ttt

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βισαλτίας συνέρχεται στην 23η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, της υπ΄αριθ.375/39167/02.06.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 , η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Μεγάρου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΙΑΚΟΓΙΑΣ» ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ (για όσους δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), την 28η Νοεμβρίου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  39ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  40ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση  41ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση  42ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση 8ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση  43ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση έκθεσης Eσόδων – Εξόδων Γ΄ τριμήνου 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης –εκτέλεσης του προϋπολογισμού  οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εκμίσθωσης Δημοτικού   αγρού  στην Τ.Κ. Νιγρίτας    της Δ.Ε. Νιγρίτας του  Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών αγρών στην Τ.Κ. Αχινού   της Δ.Ε. Αχινού του  Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Ψαρράς Λ.

ΘΕΜΑ 10ο:Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Χατζημάρκος Α. 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Χατζημάρκος Α. 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση  44ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση  45ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.
Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 14ο:Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής:Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Ψαρράς Λ. 

ΘΕΜΑ 15ο:Γνωμοδότηση για την υποβολή προτάσεων στην Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών για ίδρυση, προαγωγή, υποβιβασμό ,συγχώνευση, κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δήμο Βισαλτίας για το σχολικό έτος 2023-2024.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας   Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας κ. Χατζημάρκος Α. 

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εισόδου –εξόδου οχημάτων σε υφιστάμενη αγροτική οδό στο Αγρόκτημα Σησαμιάς.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Χατζημάρκος Α.

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση καθιέρωσης 24ωρης λειτουργίας και λειτουργίας  τις Κυριακές  και εξαιρέσιμες  ημέρες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   του Δήμου Βισαλτίας για το έτος 2023.
Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ. 

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση  επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροθάλασσας.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Ομίλου Δημητριτσίου.
Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 
  

Σχετικά Άρθρα