Αρχική Πολιτική Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Σερρών : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, στις 7μ.μ.,  στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Σώματος.Το δημοτικο συμβούλιο ΣΔερρών 

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο:             Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών, έτους 2023

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.                     

ΘΕΜΑ 2ο:             Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.  

ΘΕΜΑ 3ο:      Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο  πλαίσιο του έργου: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2021¨.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ

ΘΕΜΑ 4ο:      Έγκριση έκδοσης κανονιστικής απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων  στο πλαίσιο του έργου: “Κατασκευή νέου τμήματος καταθλιπτικού χαμηλής  στη διαδρομή πηγές  Αγ. Ιωάννη-Α/Σ Αγ. Γεωργίου”.

                        Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ

ΘΕΜΑ 5ο:            Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος «Αποστολίδη Ιωάννη», έτους 2023.

                           Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 6ο:             Έγκριση  προϋπολογισμού  κληροδοτήματος  «Μητσάκου – Εμφιετζόγλου                                             Κατίνας, χας. Λυκούργου», έτους 2023.

                                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 7ο:            Συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Σερρών και έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του.

                                Εισηγητής: Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κατιρτζόγλου Βασ.

ΘΕΜΑ 8ο:             Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλο-

                                ντικών Επιπτώσεων  για  τη  δραστηριότητα  της  εταιρείας  “ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ

                                Α.Ε.”                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

ΘΕΜΑ 9ο:             Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του φακέλου  της Μελέτης  Περιβαλλο-

ντικών Επιπτώσεων  για  τη  για το έργο: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής     Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 30 MW» της εταιρείας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ ΜΑΕ

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

ΘΕΜΑ 10ο:          Έγκριση οικονομικής επιχορήγησης από τον Δήμο Σερρών, προς τον Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκό.

                                 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 11ο:          Περί έγκρισης ή μη της εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του υπ’ αρ. 558 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Χριστός.

                   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.

ΘΕΜΑ 12ο:          Περί έγκρισης της απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αρ. 1354 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Χριστός.

                   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σ.

ΘΕΜΑ 13ο:          Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας σε βάρδιες κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.                                              

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης Δ.    

ΘΕΜΑ 14ο:          Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές και εξαιρετέες ημέρες  της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, για το έτος 2023.                                     

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Παν.  

ΘΕΜΑ 15ο:          Διατύπωση γνώμης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων:

                                α) Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024.                                                                                                                                      

                        β) B/θμιας Eκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024.                                                                                                                                      

                                γ) Β/θμιας Επαγγελματικής Εκπ/σης για το σχ ολικό έτος 2023-2024.                                                                                                                                      

                                Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Δεσποτίδης Ι.

 ΘΕΜΑ 16ο:   Εναρμόνιση  πράξεων  σύστασης  οικογενειακών  τάφων με τις αποφάσεις Δ.Σ., ως προς τα ονόματα παραχώρησης.

                                Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Ταίρης Γ.  

 ΘΕΜΑ 17ο:         Έγκριση βεβαίωσης δαπάνης καθαρισμού ακάλυπτου  ιδιωτικού οικοπέδου.          

                        Εισηγητής : Ο αντιδήμαρχος  κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 18ο:      Έγκριση μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έτους 2023 από Πλημμύρες.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 19ο:      Έγκριση μνημονίου ενεργειών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών έτους 2023 από Χιονοπτώσεις- Παγετό.    

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.

ΘΕΜΑ 20ο:    Περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου για τις ανάγκες μεταστέγασης Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μισιρλής Σπ.

ΘΕΜΑ 21ο:      Βεβαίωση πολεοδομικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων σε ιδιοκτησίες εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών και έγκριση υποβολής αιτήματος για τη χρηματοδότηση του Δήμου Σερρών από το Πράσινο Ταμείο για την απαλλοτρίωση των αναφερόμενων ιδιοκτησιών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

ΘΕΜΑ 22ο:    Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Σερρών, Δήμου Σερρών ως προς τον χαρακτηρισμό χώρου με στοιχεία Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Α. (ΚΑΕΚ 441212726005) ως «Χώρου Πολιτιστικών Λειτουργιών – Κέντρο Νέων» στην περιοχή «Χίλια Δέντρα» του Δήμου Σερρών.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

ΘΕΜΑ 23ο:    Επανεπιβολή ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησίες εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών σε συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.    

ΘΕΜΑ 24ο:      Έγκριση προσκύρωσης δημοτικής έκτασης εμβαδού 10,61 τ.μ. στην ιδιοκτησία με αριθμ. (10, 89/14)

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.

ΘΕΜΑ 25ο:      Χορήγηση  βραβείων “Μητσάκου-Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου”.

                                Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δεσποτίδης Ι.

ΘΕΜΑ 26ο:      Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων σε αγροτεμάχια του αγροκτήματος Σερρών.

                         Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. και Δινάκης Κ.

 
  

Σχετικά Άρθρα