Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Σερρών : Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

από ttt

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σερρών θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022, για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, αφού εγκριθεί: α) το κατεπείγον της διαδικασίας και β) ο κατεπείγον χαρακτήρας του μοναδικού της θέματος:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ: Ανάκληση – Επικαιροποίηση – Έγκριση των αποφάσεων που ελήφθησαν στις υπ’αριθμ. 54/7-10-2022, 55/10-10-2022, 56/17-10-2022, 57/24-10-2022, 58/27-10-2022, 59/31-10-2022 Συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

 

Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της με αρ.πρωτ.235900/1-11-2022 απόφασης του Συντονιστή της ΑΔΜΘ.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της συνεδρίασης καθορίζεται από τις 10:00π.μ. έως τις 11:00 π.μ.

 
  

Σχετικά Άρθρα