Αρχική Πολιτική Δήμος Νέας Ζίχνης : Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Δήμος Νέας Ζίχνης : Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

από ttt

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Νέας Ζίχνης θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 

 

Δειτε τις προσκλήσεις και τα θέματα

1.Τακτική  μεικτή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ..

1.Τροποποίηση δέκατη (10η) προϋπολογισμού  και έβδομη (7) του τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2022.

2.Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2023.

3. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης έτους 2023.

4.Επικαιροποίηση της απόφασης 138/2017 Δ.Σ και κατάταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου με προσθήκη του Δημοτικού    γηπέδου Θολού.

5. Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

6. Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

7. Μεταβολές σχολικών μονάδων Β/βάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024.

8. Ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Νέας Ζίχνης.

9. Έγκριση προϋπολογισμού του «Σπηλαίου Αλιστράτης Α.Ε. – ΟΤΑ»,  έτους 2023.

10. Διατύπωση γνώμης για το έργο με τίτλο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΜΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταικού πάρκου συνολικής ισχύος 26,989,της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2204759324, που θα εγκατασταθεί στις θέσεις αγροτεμαχίων ‘Νέα Ζίχνη 2’, ‘Νέα Ζίχνη 3’,              ‘Νέα Ζίχνη 4’, της κοινότητας Σφελινού, Δ.Ε. Νέας Ζίχνης, Δήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών» (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας, με Α/Α 02).
Όλες τις πληροφορίες για το παραπάνω έργο θα τις βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα https://eprm.ypen.gr –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, στο πεδίο ‘Έργα / Δραστηριότητες σε δημοσιοποίηση-διαβούλευση’ και στη συνέχεια στο πεδίο ‘ΑΕΠΟ για Έργα/Δραστηριότητες Α2 Ανανεώσιμες πήγες ενέργειας’, αναζητώντας την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2204759324.

11. Διατύπωση γνώμης για το έργο με τίτλο «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΜΠ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Υφιστάμενου συλλογικού αρδευτικού δικτύου ΤΟΕΒ Φυλλίδος, αντικατάσταση – εκσυγχρονισμός θυροφραγμάτων φράγματος υδροληψίας στον ποταμό Αγγίτη και προσαρμογή υφιστάμενου μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού ιδιωτικού φορέα ισχύος 1.8 MW΄ του ΤΟΕΒ Φυλλίδος και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε στους δήμους Νέας Ζίχνης και Αμφίπολης Σερρών της Π.Ε. Σερρών».(υποκατηγορία Α1,Ομάδα 2η : Υδραυλικά έργα με Α/Α 09)
Όλες τις πληροφορίες για το παραπάνω έργο θα τις βρείτε στην ηλεκτρονική σελίδα https://eprm.ypen.gr –ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, στο πεδίο ‘Έργα / Δραστηριότητες σε δημοσιοποίηση-διαβούλευση’ και στη συνέχεια στο πεδίο ‘ΑΕΠΟ για Έργα/Δραστηριότητες Α1 Υδραυλικά έργα’, αναζητώντας την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2203739616.

2. 16η ειδική  μεικτή ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  του σώματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ και με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ..

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις των θεμάτων:

1. Έγκριση του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2021.

 
  

Σχετικά Άρθρα