Αρχική Κοινωνικά Δήμος Νέας Ζίχνης : Αγορά 150 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων

Δήμος Νέας Ζίχνης : Αγορά 150 μεταλλικών κάδων απορριμμάτων

από ttt

Ο Δήμος Νέας Ζίχνης ενέκρινε την δαπάνη, την διάθεση και την δέσμευση πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2022 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ στους παρακάτω ΚΑΕ:

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
  

Σχετικά Άρθρα