Αρχική Πολιτική Δήμος Νέας : Αρνητική γνωμοδότηση της επιτροπής διαβούλευσης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

Δήμος Νέας : Αρνητική γνωμοδότηση της επιτροπής διαβούλευσης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου

από ttt

Η επιτροπή διαβούλευσης του δήμου Νέας Ζίχνης:

Γνωμοδοτεί αρνητικά επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στη διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ‘Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου συνολικής ισχύος 26,989MW,της εταιρίας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2204759324, που θα εγκατασταθεί στις θέσεις αγροτεμαχίου ‘Νέα Ζίχνη 2’, ‘Νέα Ζίχνη3’, ‘Νέα Ζίχνη4’, της κοινότητας Σφελινού, ∆.Ε. Νέας Ζίχνης, ∆ήμου Νέας Ζίχνης, ΠΕ Σερρών (υποκατηγορία Α2-Ομάδα 10η : Ανανεώσιμες πήγες Ηενέργειας, με Α/Α 02).
-Ο δημότης κ. Στάγκος Γ. έκανε την εξής παρατήρηση: ‘πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής για τα ανταποδοτικά οφέλη που θα έχει ο ∆ήμος και οι δημότες από το έργο αυτό’.
-Ο δημότης κ. ∆ουσίδης Γ. κατέθεσε την εξής πρόταση:
‘Να δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες με άμεση συμμετοχή ∆. ιδιωτών σε εφαρμογή της κοινωνικής οικονομίας (Ν.4430/2016).
-Η εκπρόσωπος του Πολ. Συλ. Σ. Αγγίστας κ. ∆ιονυσίδου Ελένη έκανε την εξής παρατήρηση:
‘ Η Επιτροπή πρέπει να έχει πλήρη ενημέρωση από περιβαλλοντολόγους. Συμμετέχω στην Επιτροπή πιστεύοντας ότι θα διαμορφώνω
αποφάσεις για απλά καθημερινά προβλήματα που θα οφείλονταν στην τοπική κοινωνία και όχι αποκλειστικά κάποιου ομίλου. Προτείνω να
δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες με την συμμετοχή του ∆ήμου μας’.

ΕΔΩ  Η ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
  

Σχετικά Άρθρα