Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής

Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει η επιτροπή ποιότητας ζωής

από ttt

Συνεδριάζει την 24η του μηνός Νοεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11.00, σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δ.Σ. Ηράκλειας, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:
1. Έγκριση εισόδου  εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στο με αριθμό 113
αγροτεμάχιο του αναδασμού έτους 196364 του αγροκτήματος της Κοινότητας
Ηράκλειας, ιδιοκτησίας Κοπραντζελίδη Ιωάννη.

 
  

Σχετικά Άρθρα