Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Πρόταση για διατήρηση σε λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων

Δήμος Ηράκλειας : Πρόταση για διατήρηση σε λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων

από ttt

 Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπ ́αρ. 134878/ΓΔ4/31-10-2022 εγκύκλιο
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα υπ ́αρ. Φ.2.1/9260/02-11-2022 και Φ.2.1/9267/02-11-2022 έγγραφα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και την υπ ́αρ. 12663/07-11-2022 εισήγηση του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και μετά από διαλογική συζήτηση

 

 Προτείνει

Τη διατήρηση της υφιστάμενης οργανικότητας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων) του Δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2023-2024.

 

1. Τη διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης για τις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών για το σχολικό έτος 2023-2024.

 
  

Σχετικά Άρθρα