Αρχική Οικονομία Δήμος Ηράκλειας : Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Δήμος Ηράκλειας : Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

από ttt

Δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Ηράκλειας θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

 

1.  Στις 19:00   ειδική συνεδρίαση  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
παρακάτω θέμα:

Έκθεση Πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηράκλειας για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022.

2. Στις 19:15, σε τακτική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση (4η) του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηράκλειας έτους 2022  Αναμόρφωση (6η) του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας έτους 2022.

2. Υπογραφή των συμβολαίων ανταλλαγής δημοτικής έκτασης με ίσης αξίας ιδιωτική έκταση των κληρονόμων του Ευσταθίου Ασλανίδη του Ανέστη για το έργο ̈Βελτίωση γέφυρας Αμμουδιάς και προσβάσεών της ̈.

 
3. Υποβολή αιτήματος στην Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Σερρών, για την μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας από το Δημόσιο για το με αριθμό 41 οικόπεδο, εμβαδού 17.180,00 τ.μ., του Ο.Τ. 5 χαρακτηρισμένο ως ̈Γυμναστήριο Κοινόχρηστο ̈, του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Αμμουδιάς του Δήμου Ηράκλειας, το οποίο κατέχεται από την Κοινότητα Αμμουδιάς του Δήμου Ηράκλειας για κοινωφελή σκοπό, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 22 του Ν. 4061/2012 (ΦΕΚ 66/τ. Α ́/22-3-2012), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 37 του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ 32/τ. Α ́/11-2-2014).

 
4. Εκμίσθωση των υπ ́αρ. 100, 487 και 938 σχολικών αγρών έκτασης 7.825,00 τ.μ, 2.188,00 τ.μ και 13.340,00 τ.μ αντίστοιχα της Κοινότητας Καλοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας και
 του υπ ́αρ. 174 σχολικού αγρού έκτασης 25.437,00 τ.μ του οικισμού Κεφαλοχωρίου της Κοινότητας Καλοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας.

5. Μεταβολές ή μη των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας για το σχολικό έτος 2023-2024.

 
6. Μεταβολές ή μη των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηράκλειας για το σχολικό έτος 2023-2024

 
  

Σχετικά Άρθρα