Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόσληψη νοσηλευτη με συμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ

Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Πρόσληψη νοσηλευτη με συμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ

από ttt

Το Ν.Π του Δήμου ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη με δίμηνη σύμβαση, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΤΕ Νοσηλευτών ή ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής

 

31 10 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ 1 ΑΤΟΜΟΥ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ

 

 
  

Σχετικά Άρθρα