Αρχική Πολιτική ΚΚΕ Σερρών : Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το φωτοβολταϊκό στο Μενοίκιο Όρος

ΚΚΕ Σερρών : Κοινοβουλευτική παρέμβαση για το φωτοβολταϊκό στο Μενοίκιο Όρος

από ttt

Θέμα: Για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
στην προστατευόμενη περιοχή του Μενοίκιου όρους της ΠΕ Σερρών.
Με βάση τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την ΑΕΠΟ, που εκδόθηκε μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης, σχετικά με το έργο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου ισχύος 311,434 MW της εταιρείας «Magna Energia Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Α.Ε.», προβλέπεται η εγκατάσταση 582.120 φωτοβολταϊκών πάνελ και των συνοδών τους έργων σε δυο θέσεις συνολικής έκτασης 4.100.920 τ.μ. στο όρος Μενοίκιο της ΠΕ Σερρών. Σημειώνουμε πως τα γιγάντια γήπεδα εγκατάστασης ανήκουν
στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (GR1260004 “Κορυφές όρους Μενοίκιον – Όρος Κούσκουρας – Ύψωμα – Σπήλαιο Πελαδέ” και GR1260009 “Κοιλάδα Τίμιου Προδρόμου – Μενοίκιον”). Σε αυτές τις περιοχές, για την κατασκευή και λειτουργία του έργου θα γίνει διάνοιξη δρόμων, οπών για την εγκατάσταση των πάνελ, θα επεκταθεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, ένα μέρος της σύνδεσης του έργου με
το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ δεν περιλαμβάνεται στο υπόψη έργο και θα ακολουθήσει δεύτερη παρέμβαση για αυτό στην περιοχή.
Η συγκεκριμένη ιδιωτική επένδυση προκάλεσε από την πρώτη στιγμή τις έντονες αντιδράσεις κατοίκων, φορέων και συλλογικών οργάνων, όπως των Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Εμμανουήλ Παππά και του Δήμου Σερρών. Σε αυτές επισημαίνονται οι μη αντιστρέψιμες συνέπειες, το περιβαλλοντικό και οικονομικό χτύπημα που θα δεχτεί η περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω:
Το γιγαντιαίων διαστάσεων έργο θα επιδράσει αρνητικά στην πλούσια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, καθώς στις εκτάσεις που θα καταλάβει εντοπίζονται προστατευόμενα είδη φυτών και ζώων. Ορισμένα εξ αυτών ανήκουν στη μεγαλύτερη κατηγορία κινδύνου ή τα ενδιαιτήματά τους, εντός της περιοχής εγκατάστασης, χαρακτηρίζονται κρίσιμα.
Θα αλλοιωθεί η φυσική γεωμορφολογία της περιοχής, όπου αναπτύσσονται
καρστικοί σχηματισμοί και υδροφόρα συστήματα (σύστημα Μενοικίου – Φαλακρού GR110B030, καρστικό σύστημα Μενοικίου – Φαλακρού GR110B020 που σχετίζεται με τον ποταμό Αγγίτη και την προστατευόμενη περιοχή Natura 2000 GR1260009 “Κοιλάδα Τιμίου Προδρόμου – Μενοίκιον”). Από αυτή την άποψη, θα συντελεστεί οπτική υποβάθμιση ενός γεωλογικού/καρστικού φυσικού μνημείου διεθνούς εμβέλειας και ταυτόχρονα δημιουργούνται κίνδυνοι διατάραξης των υδρολογικών και υδρομαστευτικών συνθηκών της
περιοχής.
Η αλλαγή των χρήσεων γης βλάπτει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής καθώς το έργο σχεδιάζεται να αναπτυχθεί σε δασικές περιοχές. Το ίδιο θα συμβεί και με την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς στα γήπεδα εγκατάστασης περιλαμβάνεται βοσκήσιμη γη που χρησιμοποιείται από τους κτηνοτρόφους των γύρω χωριών.
Είναι προκλητικό το γεγονός, πως παρά τις δίκαιες αντιδράσεις η διαδικασία της διαβούλευσης ολοκληρώθηκε χωρίς το θέμα να συζητηθεί, με ευθύνη της Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Περιφέρειας, που συμπεριλαμβάνεται στους φορείς που οφείλουν να γνωμοδοτήσουν. Επίσης προβληματίζει το γεγονός, πως, σύμφωνα με έγγραφα που βρίσκονται αναρτημένα στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο, απουσιάζει γνωμοδότηση από το Τμήμα Παρακολούθησης και

Προστασίας Υδατικών Πόρων της Δ/σης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
Εξίσου προκλητικές είναι οι ουσιαστικές ελλείψεις της ίδιας της ΜΠΕ, με συνέπεια την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Για παράδειγμα, υποβαθμίζεται η υφιστάμενη βλάστηση, τη στιγμή που αυτοψία του πρώην Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης (ενσωματώθηκε στη Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας, που υπάγεται στην Διεύθυνση Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Τομέας Α) της Γενικής Διεύθυνσης του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) βεβαιώνει την ύπαρξη σπάνιας χλωρίδας, όπως υποβαθμίζονται και μια σειρά άλλα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στην αρνητική γνωμοδότηση του Φορέα. Στη ΜΠΕ δεν
αναφέρεται πως σε άμεση γειτνίαση με το μικρότερο πολύγωνο εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού πάρκου, υπάρχει εν ενεργεία άδεια παραγωγής για 3 πολύγωνα αιολικών πάρκων (15 Α/Γ) της εταιρείας “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΟΥΡΣΑΝΑ Μ.Α.Ε.”. Επίσης αγνοείται, η πολύπλοκη γεωμορφολογία της περιοχής, που επιδρά στις υδρολογικές συνθήκες με
αποτέλεσμα στη ΜΠΕ να μη διαγνώσκεται οποιαδήποτε σχετική επίπτωση. Η υδραυλική μελέτη, που συνοδεύει τη ΜΠΕ, προσδιορίζει μόνο τις γραμμές πλημμύρας των ρεμάτων που διέρχονται από την περιοχή του έργου, με στόχο να προσδιοριστούν οι θέσεις στις οποίες μπορούν να εγκατασταθούν Φ/Β πάνελ και συνοδά έργα. Από την άλλη δεν γίνεται καμία εκτίμηση για την επίδραση του έργου στην επιφανειακή απορροή των βρόχινων νερών και την πιθανή αύξηση του κινδύνου πλημμύρας, δεδομένης μάλιστα της έκτασης
που σχεδιάζεται να καταλάβει. Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τις συνέπειες για τον λαό της πολιτικής της πράσινης ανάπτυξης" και της "απελευθέρωσης" της Ενέργειας, που προωθούν όλες οι
κυβερνήσεις, οι οποίες συνάμα διαμορφώνουν το έδαφος με το σχετικό νομικό οπλοστάσιο, το οποίο θωρακίζει την επιχειρηματική δράση, ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, μετατρέποντας το περιβάλλον σε εμπόρευμα και κερδοφόρα διέξοδο στα εκμεταλλευτικά τους σχεδία.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να αποτραπεί ακόμα ένα έγκλημα των επιχειρηματικών ομίλων της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, όπως αυτό της εγκατάστασης ΦΣΠΗΕ στην προστατευόμενη περιοχή του Μενοίκιου όρους της ΠΕ Σερρών.

Οι Βουλευτές
Δελής Γιάννης
Στολτίδης Λεωνίδας

 
  

Σχετικά Άρθρα