Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτιας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Βισαλτιας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

Συνεδριάζει την Δευτέρα 31   Οκτωβρίου 2022    και ώρα  18.30 μ. μ. το δημοτικό συμβούλιο Βισαλτίας για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση  τοποθέτησης προτομής Δημητρίου Αναστασιάδη στην  Κεντρική  Πλατεία  της Κοινότητας Τερπνής.

Εισηγητής: Ο Δήμαρχος κ.Μασλαρινός Α.

 

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση  του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού  έτους 2023.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση 6ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση 7ης Τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βισαλτίας  οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Βαδικόλιος Θ.

 

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση  33ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση  34ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση  35ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση  36ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  9ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Κάτσικα Μαρίας-Παναγιώτας, Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006,

Α΄ 114), για την παράστασή της  ενώπιον:  α)του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και β)του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών , προκειμένου να  ασκήσει προσφυγή  κατά της υπ΄αριθ.πρωτ.οικ.621755(3978)/02.09.2022 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη  της Π. Ε. Σερρών  με θέμα : «Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για το χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αποβλήτων στο Τ.Δ. θερμών του Δήμου Βισαλτίας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  10ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ. Κρουσταλά Αικατερίνης  , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή της ενώπιον του Πταισματοδικείου Νιγρίτας ,δυνάμει  της   υπ΄αριθ.Α-2022-3651 παραγγελίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  11ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής του κ.Μιχαηλίδη Μιχαήλ   , Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή του ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Σερρών ,  δυνάμει  της   υπ΄αριθ.ΕΓ4-2022-148 παραγγελίας .

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση 5ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.244/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση τακτικού  μέλους -διευθυντή σχολικής  μονάδας  λόγω απαλλαγής  καθηκόντων. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής:O Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς.

 

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄αριθ.245/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον ορισμό των μελών  του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.  με την επωνυμία :«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ» για την αντικατάσταση των  μελών –εκπροσώπων  της μαθητικής κοινότητας. Έκδοση διαπιστωτικής πράξης για την ανασυγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης κ. Χατζημάρκος Α.

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση απόδοσης ποσού στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βισαλτίας.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος  της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης κ.Ψαρράς Λ.

 

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση  37ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

 

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση  38ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Βισαλτίας οικονομικού έτους 2022.

Εισηγητής:O Αντιδήμαρχος κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  17ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της  κ.  Κάτσικα Μαρίας-Παναγιώτας,  Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114), για την παράστασή της  ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου  Σερρών ,  δυνάμει  του  υπ΄αριθ.Γ2021/1694/12.11.2021 κλητηρίου θεσπίσματος.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ 18ο:Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής της κ.Παπαθανασίου Στέλλας   Δικηγόρου Σερρών ,σύμφωνα με το άρθρο 281 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α΄ 114),  για την παράστασή   της  ενώπιον του Τριμελούς  Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών κατά την εκδίκαση της προσφυγής   που κατέθεσε ο κ. ΠΑΛΑΙΟΜΗΧΑΣ Δ.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση  επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροθάλασσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος  κ. Πασχαλίδης Ν.

 
  

Σχετικά Άρθρα