Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων»

Δήμος Σερρών : Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την «Προμήθεια ειδών για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων»

από ttt

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται για την «Προμήθεια ειδών

για την επισκευή απρόβλεπτων βλαβών των μηχανογραφικών συστημάτων», με απευθείας ανάθεση του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το άρθρο 120 του ίδιου νόμου.

 

 
Συνημμένα αρχεία:

 
  

Σχετικά Άρθρα