Αρχική Κοινωνικά Δήμος Ηράκλειας : Το δίμηνο απόσταξης ορίζεται από 31-10-2022 έως 30-12-2022.

Δήμος Ηράκλειας : Το δίμηνο απόσταξης ορίζεται από 31-10-2022 έως 30-12-2022.

από ttt

Για τους κατόχους κληματαριών δεν θα εκδίδεται βεβαίωση από τον Δήμο αλλά απαιτείται μόνο η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης από τον παραγωγό προς το Τελωνείο, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται η ακριβής θέση της κληματαριάς καθώς και η ποσότητα των σταφυλιών.

 

Για τους κατόχους αμπελιών κάτω του ενός (1) στρέμματος, απαιτείται βεβαίωση από τον Δήμο, η οποία θα δίνεται από το αρμόδιο Τμήμα του Δήμου, με την προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης θεωρημένης από ΚΕΠ, στην οποία θα δηλώνεται η έκταση του αμπελιού και η ποσότητα των σταφυλιών καθώς και της σχετικής αίτησης. Επίσης οι κάτοχοι οφείλουν να το δηλώσουν στο αμπελουργικό μητρώο.

Σε περίπτωση που τα αμπέλια υπερβαίνουν το ένα (1) στρέμμα, η σχετική βεβαίωση θα εκδίδεται από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και όχι από τον Δήμο.

 
  

Σχετικά Άρθρα