Αρχική Τοπικά Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

Δήμος Ηράκλειας : Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο

από ttt

Συνεδριάζει την Δευτέρα  24  Οκτωβρίου 2022 και ώρα 19:00, σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ηράκλειας , η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο  Ηράκλειας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα:
1. Τροποποίηση (3η) του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ηράκλειας έτους 2022 – Αναμόρφωση (5η) του προϋπολογισμού του Δήμου Ηράκλειας έτους 2022.

2. Παραχώρηση της χρήσης του δημοτικού γηπέδου Ηράκλειας και του βοηθητικού γηπέδου αλσυλλίου για δύο (2) έτη στον μουσικοαθλητικό σύλλογο «Μέγας Αλέξανδρος Ηράκλειας 1928».

3. Εκμίσθωση των υπ ́αρ. 404 και 621 σχολικών αγρών έκτασης 13.500,00 τ.μ και 8.876,00 τ.μ αντίστοιχα της Κοινότητας Μελενικιτσίου του Δήμου Ηράκλειας.

4. Υλοτόμηση της συστάδας 15 του δημοτικού δάσους Λιθοτόπου  Διάθεση του λήμματος της παραπάνω συστάδας – Τρόπος εκτέλεσης της υλοτομίας – Καθορισμός των όρων της σύμβασης.

5. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση Πάρκου (Αίθριον) στη Δ.Κ Ηράκλειας Σερρών»

 

 6. Έγκριση της δαπάνης χορήγησης νέας παροχής ισχύος 15 KVA με αριθμό 82472010401 για τη σύνδεση στο δίκτυο μέσης τάσης/χαμηλής τάσης του/της ακινήτου /εγκατάστασης στη διεύθυνση 1ο χλμ Ηράκλειας  Ποντισμένου, προϋπολογισμού 293,21€.
7. Διοικητική αποβολή του κ. Χαράλαμπου Τζιότζιου του Σωτηρίου από τμήμα της δημοτικής  οδού του Ο.Τ 26γ (ΚΑΕΚ 44025ΕΚ00025) της Κοινότητας Βαλτερού του Δήμου Ηράκλειας.

8. Διοικητική αποβολή της κ. Βασιλικής Κελλίδου του Σάββα, του κ. Πέτρου Πασβάντη του Ιωάννη, της κ. Κυριακής Λαζαρίδου του Ιωάννη και του κ. Γεωργίου Ακριτόπουλου του Αλεξάνδρου από τμήματα της δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ 4648 (ΚΑΕΚ 44072ΕΚ00018) του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Λιβαδοχωρίου του Δήμου Ηράκλειας.

 
  

Σχετικά Άρθρα