Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Αλλαγή χώρου της λαϊκής στο Χρυσό

Δήμος Εμμανουήλ Παππά : Αλλαγή χώρου της λαϊκής στο Χρυσό

από ttt

Το δημοτικό συμβούλιο Εμμανουήλ Παππα .Αποφάσισε ομόφωνα

1. Εγκρίνει την μεταφορά της Λαϊκής Αγοράς Χρυσού, από την θέση που λειτουργεί τώρα δηλ.στον κεντρικό δρόμο έξω από το Δημοτικό Κατάστημα και από τις δύο πλευρές του και μέχρι τον παράδρομο που βρίσκεται πάνω από την οικία του Φρέσκου Ηλία, με ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη, σε νέα θέση και
συγκεκριμένα στο δρόμο που οδηγεί προς την Εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, που θα ξεκινά από το Ζαχαροπλαστείο  Μπουγάτσα του κ. Πρασσά Πέτρου, όπως αυτή φαίνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία και στο οποίο αποτυπώνεται ο νέος χώρος λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς και ημέρα λειτουργίας την Τετάρτη..

2. Ο αριθμός των θέσεων των παραγωγών και πωλητών και ο όροι λειτουργίας, θα είναι αυτοί που καθορίστηκαν με τις 324/2012 και 71/2018 προηγούμενες αποφάσεις περί ίδρυσης και λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Κοινότητας Χρυσού

 
  

Σχετικά Άρθρα