Αρχική Κοινωνικά Δήμος Εμμανουήλ Παππά : 389.000 ευρώ για τη Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων και προμήθεια εξοπλισμού

Δήμος Εμμανουήλ Παππά : 389.000 ευρώ για τη Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων και προμήθεια εξοπλισμού

από ttt

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Στυλιανού Πέτσα εντάσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Πράξης: «Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και προμήθεια εξοπλισμού του Δήμου Εμμανουήλ Παππά» συνολικού προϋπολογισμού 389.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Η παραπάνω πράξη αναλύεται στα παρακάτω έργα:

 

Α) Τίτλος έργου: «Δημιουργία – κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς» Συνολικός προϋπολογισμός: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούχος φορέας: Δήμος Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Α της παραγράφου 4.1-4.3. της Πρόσκλησης ΧΙΙ

Β) Τίτλος έργου: «Προμήθεια αγοράς κτηνιατρικού εξοπλισμού» Συνολικός προϋπολογισμός: 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: : 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούχος φορέας: Δήμος Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Β της παραγράφου 4.4-4.5. της Πρόσκλησης ΧΙΙ

Γ) Τίτλος έργου: «Προμήθεια δαπάνης για τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του Δήμου που απορρέουν από το ν. 4830/2021» Συνολικός προϋπολογισμός: 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούμενο ποσό ΥΠΕΣ: 8.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Συμμετοχή δικαιούχου φορέα: 0,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Δικαιούχος φορέας: Δήμος Εμμανουήλ Παππά (Ν. Σερρών) Επιλέξιμη κατηγορία: Κατηγορία Γ της παραγράφου 4.6 της Πρόσκλησης ΧΙΙ

 6Ν7Σ46ΜΤΛ6-ΩΥ9_Ένταξη_Καταφυγίου

 
  

Σχετικά Άρθρα