Αρχική Οικονομία SEREXPO : Ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση

SEREXPO : Ημερίδα για την ηλεκτροκίνηση

από ttt

Ημερίδα  για την οικοδόμηση ενός βιώσιμου

μέλλοντος για τιςτοπικές επιχειρήσεις και την κοινότητα μέσω της
Ηλεκτροκίνησης θα πραγματοποιηθεί στο Επιχειρηματικό Κέντρο SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ» την Παρασκευή Σεπτεμβρίου και  από 1:30 μμ έως 4:30 μ.μ.Η ημερίδα διοργανώνεται από το Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων
Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) στο πλαίσιο του Έργου “ElectricVehicles and Charging Crossborders Infrastructure”(E.VE.CR.I.) με αριθμό σύμβασης
No.B6.3a.01/13.04.2021.

 

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A
«Greece-Bulgaria 2014-2020».

Το πρόγραμμα

Ημερίδα Ηλεκτροκίνησης κι εγκατάστασης φορτιστώνηλεκτροκίνητων οχημάτωνΠαρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 13:30
Συντονιστής: Ευάγγελος Μπεκιάρης – Διευθυντής ΙΜΕΤ, Αντιπρόεδρος
ΕΚΕΤΑ, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο

13:30 Κώστας Αχ. Καραμανλής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών

Καλωσόρισμα και Χαιρετισμοί
13:45-14:00 ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Εισαγωγή – έργο EVECRI Ευάγγελος Μπεκιάρης – Διευθυντής ΙΜΕΤ,
Αντιπρόεδρος ΕΚΕΤΑ, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο. 14:00-14:15 ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Ανάλυση αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα
Ευάγγελος Μπεκιάρης – Διευθυντής ΙΜΕΤ, Αντιπρόεδρος ΕΚΕΤΑ, Πρόεδρος ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.
14:15-14:30 ELPE Future Σπύρος Κιαρτζής – Διευθύνων Σύμβουλος
14:30-15:00 Διάλειμμα

15:00-15:15 MC – CHARGERS Χαράλαμπος Μαρμάγγελος

Γενικός Διευθυντής και Συνιδρυτής 15:15-15:30 ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ Νομικό πλαίσιο ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα
Αθανάσιος Ταμβάκος – Μηχανολόγος Μηχανικός
15:30-15:45 BOSCH Απόστολος Θασίτης – Υπεύθυνος Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης
15:45-16:00 ΓΕΡΑΝΟΛΙΜΕΝΙΚΗ
Α.E.Αντώνιος Μαζωνάκης – Διευθύνων

 https://sertharros.gr

 

 
  

Σχετικά Άρθρα