Αρχική Κοινωνικά Δήμος Βισαλτιας : Διαγωνισμός για Ογκωδών και Αποβλήτων

Δήμος Βισαλτιας : Διαγωνισμός για Ογκωδών και Αποβλήτων

από ttt
Διακήρυξη διαγωνισμού για «Διαχείριση Ογκωδών και Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)». Δείτε παρακάτω τα έγγραφα της υπό προκήρυξη σύμβασης: 

*Το αρχείο ΕΕΕΣ σε μορφή .xml είναι διαθέσιμο μέσω της σελίδας του διαγωνισμού στην ηλεκτρονική πύλη ΕΣΗΔΗΣ.

 

 
  

Σχετικά Άρθρα