Αρχική Κοινωνικά Δήμος Σερρών : Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού

Δήμος Σερρών : Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού

από ttt

Ο Δήμαρχος Σερρών Διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για «Προμήθεια ειδών χριστουγεννιάτικου στολισμού του Δήμου Σερρών προϋπολογισμού120.960,00€ χωρίς ΦΠΑ και 149.990,40€ με ΦΠΑ, για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, με συστημικό αριθμό 170771 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.  

 

 
  

Σχετικά Άρθρα